Purdue University Press


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Owino, Henry; Dudek, Katarzyna Helena
From the concept to results: a case study on the collection development for the ODC – Opening Day Collection at Qatar National Library
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/