Uniwersytet Jagielloński w Krakowie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego

Jagiellonian University Press

Towarzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Koło Naukowe Prawnej Ochrony Dóbr Kultury Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego

Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ

Instytut Historii Sztuki UJ
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 19

Motak, Maciej
Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Unobvious heritage : issues of the conservation of Dąbrowa Tarnowska’s urban layout
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Dudek, Katarzyna
Wykorzystanie mediów społecznościowych do promocji otwartości w badaniach naukowych na przykładzie Biblioteki Politechniki Gdańskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Plesiński, Karol; Suder, Kamil; Radecki-Pawlik, Artur
Wpływ zapór przeciwrumowiskowych na osady korytowe potoku Tenczyńskiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gorczyca, Elżbieta; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Przyrodnicze i inżynierskie podejście do bliskiego naturze utrzymania rzek i potoków górskich wraz z przykładami z praktyki
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zaborowski, Stanisław; Kałuża, Tomasz; Radecki-Pawlik, Artur
Deflektory – nowoczesne proekologiczne budowle renaturyzacyjne w korytach rzecznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Funkcja bystrzy o zwiększonej szorstkości w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Filipczyk, Janusz Michał; Radecki-Pawlik, Artur
Możliwość wykorzystania modelowania numerycznego z udziałem modeli CFD w utrzymaniu koryt rzecznych oraz projektowaniu budowli hydrotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Plesiński, Karol; Radecki-Pawlik, Artur
Modelowanie numeryczne 2D parametrów hydrodynamicznych w rejonie bystrza o zwiększonej szorstkości : przykład z potoku Porębianka
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gądek, Wiesław; Baziak, Beata
Hydrogramy hipotetyczne – przegląd metod
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Nachlik, Elżbieta
Powodzie w zlewniach rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Łapuszek, Marta; Lenar-Matyas, Anna
Tradycyjne budowle w utrzymaniu rzek i potoków górskich
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Lenar-Matyas, Anna; Radecki-Pawlik, Artur
Regulacja i renaturyzacja koryt potoków karpackich – przykłady
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Procesy fluwialne a utrzymanie rzek i potoków górskich
Typ: książka
Redaktor: Gorczyca, Elżbieta, Radecki-Pawlik, Artur, Krzemień, Kazimierz
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2021
Rodzińska-Chorąży, Teresa; Tyc, Andrzej; Gojniczek, Wacław; Czwojdrak, Bożena; Gryc, Jana; Jagosz-Zarzycka, Zofia; Chorąży, Bogusław; Chromik, Grzegorz; Łukaszewski, Łukasz
Rotunda na Górze Zamkowej w Cieszynie : badania archeologiczno-architektoniczne 1941-2017
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2020
Korpak, Joanna
Morfologia i funkcjonowanie uregulowanego koryta rzeki górskiej (na przykładzie Mszanki w Gorcach). Przykład opracowania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
Kaczmarczyk, Krystyna
Biblioteka akademicka w procesie otwartej komunikacji naukowej: Zintegrowany System Wymiany Wiedzy i Udostępniania Akademickich Publikacji z Zakresu Nauk Technicznych (SUW)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2010
Staromiejska, Jadwiga
Biblioteka Instytutu Mechaniki Budowli Politechniki Krakowskiej : ograniczenia, wyzwania, rozwiązania, projekty
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
Kaczmarczyk, Krystyna
Ile kosztuje promocja i public relations? Analiza działań prowadzonych przez Bibliotekę Politechniki Krakowskiej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2009
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/