Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Wydaw. Naukowe UKSW
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Winskowski, Piotr
Ogień bezsilny i jego aspekty przestrzenne
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/