Uniwersytet Łódzki


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Anielak, Anna M.; Kłeczek, Aneta; Łomińska-Płatek, Dominika; Orliński, Tomasz
Substancje humusowe w komunalnej gospodarce wodnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2021
Kantarek, Anna Agata
5th ISUF Italy International Conference, Rzym, 19–22 lutego 2020 r.
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/