Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. Uniwersytet Przyrodniczy
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Wielgus, Krzysztof; Środulska-Wielgus, Jadwiga
Twierdza Zamość – krajobraz odzyskiwany
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kałamacka, Ewa; Porada, Zbigniew
Sport olimpijski w rzeźbie antycznej i współczesnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Bogdanowska, Monika
Krajobraz w sztuce, sztuka w krajobrazie. Rozważania o poszukiwaniu polskiej tożsamości krajobrazowej w dobie zaborów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/