Uniwersytet Śląski w Katowicach


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego

Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Blazy, Rafał
Rola i powołanie uczonych – architekta i urbanisty
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Korpak, Joanna
Antropopresja w karpackich systemach fluwialnych wczoraj i dziś
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2012
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/