Wiley-VCH


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Thermal analysis in energy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Thermal analysis of polymeric materials : methods and developments. Vol. 2
Typ: książka
Redaktor: Pielichowski, Krzysztof, Pielichowska, Kinga
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022

Thermal analysis of polymeric materials : methods and developments. Vol. 1
Typ: książka
Redaktor: Pielichowski, Krzysztof, Pielichowska, Kinga
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2022
Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
Synthesis of bio-based epoxy resins
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Pielichowska, Kinga; Pielichowski, Krzysztof
Phase change nanomaterials for thermal energy storage
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/