Woodhead Publishing


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 4

Pielichowska, Kinga; Szatkowski, Piotr; Pielichowski, Krzysztof
PCMs in biomedical applications
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Lista MNiSW/MEiN: nie
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak

Multifunctional phase change materials : fundamentals, properties, and applications
Typ: książka
Redaktor: Pielichowska, Kinga, Pielichowski, Krzysztof
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2023
Publikacja indeksowana w bazie Scopus: tak
Michałowski, Sławomir; Pielichowski, Krzysztof
Nanoparticles as flame retardants in polymer materials: mode of action, synergy effects, and health/environmental risks
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021

Health and environmental safety of nanomaterials : polymer nanocomposites and other materials containing nanoparticles
Typ: książka
Redaktor: Njuguna, James, Pielichowski, Krzysztof, Zhu, Huijun
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/