Wydawnictwo Naukowe PWN


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe PWN
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 28
12
następne

Słota, Adam
Sterowanie procesami ciągłymi : wykorzystanie LabVIEW™ w praktyce
Typ: książka
Data wydania: 2022
Krupa, Krzysztof
Systemy wspomagania decyzji : metody badań operacyjnych z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego
Typ: książka
Data wydania: 2021
Romanowicz, Paweł
Rysunek techniczny maszynowy z elementami CAD : opracowanie zgodne z normami na 2021 r., aktualne oznaczenia GPS, modelowanie CAD
Typ: książka
Data wydania: 2021
Taler, Dawid; Rup, Kazimierz
Podstawy obliczeń turbin wiatrowych i wodnych
Typ: książka
Data wydania: 2021
Jankowski, Wojciech; Sołkowski, Juliusz
Analiza numeryczna efektu progowego przy moście kolejowym posadowionym w trudnych warunkach gruntowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozioł, Piotr
Heurystyczne wspomaganie komputerowe hybrydowych semianalitycznych metod modelowania dynamiki konstrukcji
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zima, Krzysztof; Mitera-Kiełbasa, Ewelina
Poziom szczegółowości LOD w BIM na przykładach ściany z betonu komórkowego i ściany trójwarstwowej szczelinowej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Leśniak, Agnieszka; Górka, Monika
Wysokość kar umownych w kontraktach na wykonanie robót budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Mikulski, Leszek; Dąbrowska, Olga
Optymalizacja wytrzymałościowa ciągłych dźwigarów stalowych metodami sterowania optymalnego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Śliwa-Wieczorek, Klaudia; Zając, Bogusław; Kozik, Tomasz
Badania właściwości mechanicznych polimerów oraz polimerowych złączy podatnych w aspekcie ich zastosowania w konstrukcjach drewnianych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Wybrane problemy naukowe budownictwa : 65. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Kowalik, Marcin; Drozd, Wojciech
Zastosowanie technologii Internetu rzeczy (IoT) do sterowania ogrzewaniem w mieszkaniu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Duszczyk, Krzysztof; Dubrawski, Andrzej; Dubrawski, Albert; Pawlik, Marcin; Szafrański, Mariusz
Inteligentny budynek : poradnik projektanta, instalatora i użytkownika
Typ: książka
Data wydania: 2019
Flaga, Andrzej
Podstawy mechaniki ciał stałych i płynów
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Kowalik, Marcin; Drozd, Wojciech
Technologia internetu rzeczy (IoT) w budownictwie mieszkaniowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

Cyfryzacja w budownictwie i architekturze
Typ: książka
Redaktor: Drozd, Wojciech, Kozioł, Piotr, Zima, Krzysztof
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 20
Data wydania: 2019
Zima, Krzysztof; Łukaszewski, Łukasz; Wieczorek, Damian
Zastosowanie skanowania laserowego 3D oraz modelowania BIM w planowaniu robót rozbiórkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Muniak, Damian
Grzejniki w wodnych instalacjach grzewczych : konstrukcja, dobór i charakterystyki cieplne
Typ: książka
Data wydania: 2019
Kadłuczka, Andrzej
Syndrom czasu w architekturze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Celadyn, Wacław
Naukowe aspekty architektury a współczesne wyzwania zawodu architekta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/