Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Politechnika Szczecińska

Wydaw. Uczelniane PS
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 20

Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara
Awaria żelbetowej rampy najazdowej w budynku centrum handlowego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiacki, Tomasz; Gotowski, Marek; Pietraszak, Paweł; Wiluś, Damian
Most Uniwersytecki w Bydgoszczy: światłowodowe pomiary odkształceń DFOS stalowych zakotwień w trakcie ich naprawy
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Stawska, Sylwia; Chmielewski, Jacek; Nowak, Andrzej S.
Impact assesment of permit vehicles on bridge lifetime
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kwiecień, Arkadiusz
Systemy PUFJ i FRPU jako zabezpieczenie przed trzęsieniami ziemi konstrukcji żelbetowych ze ścianami wypełniającymi
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Matysek, Piotr; Koziński, Krzysztof
Przyczyny uszkodzeń balkonów i galerii wspornikowych – analiza przypadków w stanach zagrożenia bezpieczeństwa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Drozd, Wojciech
Analiza katastrof budowlanych w Polsce, w latach 2004-2019
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radziszewska-Zielina, Elżbieta; Fedorczak-Cisak, Małgorzata; Steidl, Tomasz
Wybrane aspekty diagnostyki i remontu sakralnych obiektów zabytkowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Białkiewicz, Andrzej
Zagrożenia obiektów sakralnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szydłowski, Rafał; Łabuzek, Barbara
50 lat minęło, czyli aktualny stan podwieszonej na linach konstrukcji przekrycia katowickiego spodka
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Szarata, Andrzej; Nosal Hoy, Katarzyna
Wpływ awarii infrastruktury drogowej na warunki ruchu i zachowania komunikacyjne na obszarach miejskich – przykład Mostu Łazienkowskiego w Warszawie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Radzicki, Krzysztof; Rybiański, Łukasz; Popielski, Paweł
Termiczna metoda detekcji przecieków obudowy głebokiego wykopu: studium przypadku aplikacji mającej miejsce w Polsce
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Matysek, Piotr; Witkowski, Michał
Analiza przyczyn uszkodzeń żelbetowego stropu w garażu podziemnym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Furtak, Kazimierz; Hebda, Mariusz
Przypadek uszkodzeń wiaduktu drogowego z belek prefabrykowanych typu WBS
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Zając, Bogusław; De Santis, Stefano; Sena-Crus, Jose; Gams, Matija; Kwiecień, Arkadiusz
Szybkie wzmocnienia konstrukcji materiałami kompozytowymi mocowanymi na złączu podatnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kańka, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław; Matysek, Piotr; Stryszewska, Teresa
Diagnostyka konstrukcji baraków więźniarskich w byłym obozie zagłady Auschwitz II-Birkenau
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Sieńko, Rafał; Howiacki, Tomasz; Bednarski, Łukasz
Zapobieganie awariom budowlanym istniejących konstrukcji poprzez ciągłe pomiary wielkości dynamicznych w czasie budowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Oczekiwane rezultaty znowelizowania norm PN-B-02170 i PN-B-02171
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kwiecień, Arkadiusz; Tatara, Tadeusz; Chudyba, Krzysztof; Kozłowski, Marek; Byrdy, Aleksander; Pachla, Filip; Zając, Bogusław
Analiza przyczyn powstania uszkodzeń na elewacji budynku Okrąglak w Poznaniu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Matysek, Piotr
Nośność ścian i filarów murowych w budynkach istniejących – wykorzystanie badań nieniszczących i małoniszczących w analizie zagadnienia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Jarek, Bogusław; Pańtak, Marek ; Hebda, Mariusz
Stan awaryjny wiaduktu drogowego w Zabrzu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/