Wydawnictwo ZET


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. ZET
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 18

Wiśniewska, Magdalena
Miasta z ludźmi i dla ludzi – publiczna przestrzeń współczesnego miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Walczak, Agata
Zastosowanie teorii Jednostki Sąsiedzkiej w osiedlach Nowej Huty – projekty a rzeczywistość
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tota, Paulina
Miasto dostępne. Projektowanie uniwersalne na przykładzie Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mrowiec, Piotr
Możliwości adaptacji historycznych dworców kolejowych na przykładzie Cieszyna
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Moskal, Tomasz
Już dziś żyjemy w miastach przyszłości – w poszukiwaniu uniwersalnego porządku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Maurer, Anna
Poprzemysłowe elementy wodne, a idea rewitalizacji przestrzeni śródmiejskiej Como. Przykładowe koncepcje: Como waterfront
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Małozięć, Karolina
Kolor i forma w przestrzeniach publicznych Hiszpanii i Portugalii 2009-2014
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Małozięć, Karolina
Człowiek – mieszkaniec gigamiasta przyszłości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Latusek, Karolina
Ogrody śródblokowe – poszukiwanie zieleni w centrum miasta
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kuchta, Joanna
Miasto dla ludzi i technika cyfrowa – czyli laboratorium funkcjonalności w mieście inteligentnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kiesiewicz, Sebastian
Każde pokolenie może wybudować własne miasto
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gierszon, Mateusz
Znaczenie procesu budowy dla kształtowania wspólnoty lokalnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Dulińska, Barbara
Porównanie systemu planowania przestrzennego dla osiedla Messestadt Reim w Monachium z systemem na krakowskim osiedlu Ruczaj oraz na terenie planowanego Kanału Ulgi w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Drabiński, Przemysław
Konflikt interesów dewelopera i klienta w odniesieniu do przestrzeni publicznej wielorodzinnych zespołów mieszkaniowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Białko, Mikołaj
Technologie informacyjne jako narzędzie służące zwiększaniu dostępności przestrzeni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Dendura, Bartosz
Miasto po olimpiadzie : wykorzystanie architektury olimpijskiej na przykładzie organizacji igrzysk w Londynie w 2012 roku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Galas, Ewelina
Życie miasta w przestrzeni
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Tor, Paweł
OPEN BUILDING jako istotny element projektowania zrównoważonego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/