Wydawnictwo Młodzi Naukowcy


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Młodzi Naukowcy

Młodzi Naukowcy
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 24
12
następne

Wójcik, Ziemowit Bronisław; Żyra, Agnieszka
Problematyka bankowych kredytów denominowanych kursem waluty obcej a waloryzacja świadczenia pieniężnego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kmiecik, Kamil
Nośność masztu aluminiowego po zerwaniu odciągu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kmiecik, Kamil
Analiza nośności masztu aluminiowego cz. 2 – wymiarowanie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kmiecik, Kamil
Analiza nośności masztu aluminiowego cz. 1 – obciążenia
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bednarz, Martyna
Społeczny aspekt gradacji przestrzeni w środowisku mieszkaniowym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypułkowska, Ewelina; Twardowski, Witold
Analiza czasu przejazdu szybkiego tramwaju przed i po oddaniu do użytku estakady nad układem torowym Dworca PKP Kraków Płaszów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypułkowska, Ewelina
Dostępność transportowa Placu Józefa Piłsudskiego w Stalowej Woli w ocenie mieszkańców
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kmiecik, Kamil
Analysis of the load bearing capacity of the aluminum mast after a guy rupture
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kmiecik, Kamil
The impact of wind load on the displacement of an aluminum mast
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypułkowska, Ewelina
Dostępność transportowa Rynku Miejskiego w Nowym Sączu w ocenie mieszkańców
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypułkowska, Ewelina
Dostępność transportowa Rynku Głównego w Jaworznie w ocenie mieszkańców
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Banet, Krystian Adam; Bielański, Piotr
Analiza funkcjonowania nocnej komunikacji zbiorowej na przykładzie Krakowa
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Banet, Krystian Adam
Rola miejskich centrów logistycznych i koncepcja jego lokalizacji w obszarze oddziaływania Częstochowy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Lubera, Tomasz; Wójtowicz, Sylwia
Regeneracja odpadowych olejów spożywczych. Możliwości optymalizacji procesu przez zastosowanie technik membranowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Banet, Krystian Adam
Funkcjonowanie miejskich węzłów przesiadkowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kmiecik, Kamil
Analiza porównawcza nośności prętów metalowych i drewnianych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Łukasik, Marta
Rush University Medical Center – studium przypadku chicagowskiego szpitala uniwersyteckiego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Wpływ zmiany porowatości i wilgotności na charakterystykę naprężeniowo-odkształceniową próbek gruntu, w ujęciu symulacji numerycznych i badań doświadczalnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Badania inklinometryczne w ocenie stateczności skarp i zboczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Analiza zagrożenia osuwiskami na terenie gminy Lanckorona
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/