CreativeTime, Marcin Kuczera


Wariant nazwy wydawcy CreativeTime
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 16

Petelenz, Małgorzata
Kontekst miejsca muzeów pamięci
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szarkowska, Magda
Rewaloryzacja grodzisk wczesnośredniowiecznych szansą na rewitalizację regionu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Figiela, Beata; Łach, Michał; Mikuła, Janusz
Badania i wykonywanie lekkich paneli z geopolimeru
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Chachaj-Brekiesz, Anna; Fiedor, Paweł
Badania przydatności nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do roli niekowalencyjnych fluorescencyjnych sond proteinowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna; Fiedor, Paweł; Chachaj-Brekiesz, Anna
Zastosowanie nowych pochodnych aminonitrylopirydyn do selektywnej detekcji jonów żelaza
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Satora, Magdalena
Comparative analysis of two types of energy storages used in rail transport
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Machowski, Kamil; Ortyl, Joanna
Badanie efektów solwatochromowych dla wybranych sensorów fluorescencyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Topa, Monika; Chachaj-Brekiesz, Anna; Ortyl, Joanna
Spektroskopowe badania nowych kompleksów samaru(III)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pilch, Maciej; Galek, Mariusz; Petko, Filip; Machowski, Kamil; Ortyl, Joanna
Monitorowanie kinetyki szybkich procesów fotopolimeryzacji rodnikowej dla materiałów powłokowych przy zastosowaniu spektroskopii fluorescencyjnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bazior, Grzegorz; Król, Paweł; Nowakowski, Kamil
Znaczenie pola potencjalnego i jego rodzaje w symulacji tłumu
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ciepłucha, Wojciech
Architektura notatką z zamieszkiwania
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Satora, Magdalena
Characteristics of selected indicators for assessing the operational safety of railway vehicles
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Satora, Magdalena
Metody utrzymania profilaktycznego złożonych obiektów technicznych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Łach, Michał
Wpływ popiołów lotnych na środowisko
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Krajewski, Piotr
Badania modelowe w tunelu aerodynamicznym aeroelastycznych modeli sekcyjnych przewodów wysokiego napięcia
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Porowska, Agnieszka
Zjawisko wywracania się wagonów towarowych przy silnym wietrze bocznym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/