Psychotronics Publishing


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Kowalska-Koczwara, Alicja; Romańska-Zapała, Anna
Analiza sprawności wzrokowo-ruchowej operatorów maszyn roboczych pod wpływem wibracji niskiej częstotliwości o oddziaływaniu miejscowym oraz hałasu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/