Narodowy Instytut Dziedzictwa


Wariant nazwy wydawcy Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 7


Ocena i profilaktyka zagrożeń hydrologicznych dla obiektów oraz zespołów zabytkowych w aspekcie ograniczania negatywnego wpływu zmian klimatycznych i antropopresji
Typ: książka
Redaktor: Bogdanowska, Monika, Czop, Mariusz
Data wydania: 2023
Dobosz, Piotr ; Gaczoł, Andrzej
Wybrane zagadnienia ochrony zabytków w latach 1989-2018
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gaczoł, Andrzej
Z dziejów ochrony i konserwacji zabytków w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Dobosz, Piotr; Gaczoł, Andrzej
W stulecie niepodległości
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Böhm, Aleksander; Zachariasz, Agata
Architektura krajobrazu i sztuka ogrodowa : ilustrowany słownik angielsko-polski. [T. 4], r-z
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Redaktor: Bauer, Beata [nadzór red.]
Data wydania: 2017
Gaczoł, Andrzej
Stryjeński Tadeusz ( 1849-1943)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
Gaczoł, Andrzej
Morwitz Zygmunt (1889-1972)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2011
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/