Wydawnictwo Naukowe Sophia


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Nauk. Sophia
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 10

Wrona, Jan; Czupryński, Piotr
Pozyskanie mikrosfer glinkokrzemianowych z popiołów lotnych metodą suchą
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stypka, Tomasz
Próba oszacowania skali strat w zdrowiu spowodowanych złą jakością powietrza w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Skrobek, Sebastian
Metody ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w branży betonowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Sikorska-Bączek, Renata
Chłodzenie magnetyczne osiągnięcie XXI wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szczepanik, Nina; Flaga-Maryańczyk, Agnieszka
Pomiary temperatury i wilgotności względnej powietrza w zasiedlonym domu pasywnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Porzuczek, Jan
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do zasilania małych instalacji HVAC
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

OSA : Odpady, Środowisko, Atmosfera – wybrane zagadnienia
Typ: książka
Redaktor: Müller, Jarosław
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5
Data wydania: 2018
Müller, Jarosław; Wdowiak, Dawid
Analiza porównawcza systemów klimatyzacji w domu jednorodzinnym
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Müller, Jarosław
Zabezpieczenie klimatu wewnętrznego obiektów szkolnych w warunkach smogu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ścisło, Łukasz; Szczepanik-Ścisło, Nina
The technical and social principles of innovative space design for people with disabilities including the air quality analysis
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/