Nova Science Publishers


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Radecki-Pawlik, Artur
A simple method for conductometer soil respiration measurements in different moisture conditions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Mitianiec, Władysław
Fundamentals of fuel injection and emission in two-stroke engines
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 20
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/