ТОВ НВП "Інтерсервіс"


Wariant nazwy wydawcy TOV NVP "Ìnterservìs"
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Ûrkovs'ka, Nadìâ Rostislavìvna
Pol'ŝa : vìd davnìh časìv do sučasnostì : ìstoriko-geografìčnij naris
Typ: książka
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/