Grażyna Grzymkowska-Gałka ARCHMEDIA


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Półka, Marzena; Szeląg, Agata; Zastawnik, Marcin
Akustyka i bezpieczeństwo pożarowe w budownictwie : klinika z częścią hotelowo-biurową i zapleczem socjalnym : praca zbiorowa
Typ: książka
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/