Mateusz Weiland Network Solutions. Agencja Kreowania Wizerunku


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Mateusz Weiland Network Solutions
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 5

Stypułkowska-Twardowska, Ewelina
Parki rzeczne a miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – Kraków case study
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pączek, Anna
Młyny wodne w podkrakowskiej Dolinie Prądnika. Historia badań, stan obecny oraz możliwości ochrony i rekultywacji
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Richter, Mateusz
Bezpieczeństwo robót geotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz; Pilecka, Elżbieta
Analiza wzmocnienia skarp kopalni odkrywkowej kotwami gruntowymi, w oparciu o przestrzenny model przebiegu warstw geotechnicznych i ukształtowania terenu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz; Zięba, Jakub
Wpływ warunków stateczności ogólnej i lokalnej w kształtowaniu terenu kopalni odkrywkowej iłów w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/