Studio Cubus


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Motak, Maciej
Ochrona architektury wartościowej, niewybitnej na przykładzie twórczości budowniczych krakowskich z I połowy XX wieku
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Medieval urban layouts and their conservation (based on selected cases)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Motak, Maciej
Ochrona zabytkowego zespołu urbanistyczno-architektonicznego z okresu międzywojennego – rejonu Osiedli Oficerskich w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/