Oskar Uchański


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 7

Moskal, Magdalena
Wpływ geosyntetyków na warunki gruntowo-wodne skarp i zboczy
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Moskal, Magdalena; Pilecka, Elżbieta
Skarpy i zbocza w ujęciu stateczności ogólnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz
Wpływ doboru rodzaju modelu gruntu na ocenę oddziaływania głębokiego wykopu w pobliżu istniejącej zabudowy, w ujęciu przestrzennego modelu numerycznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Szwarkowski, Dariusz
Analiza wpływu warunków wodnych na zjawisko przebicia hydraulicznego w pomieszczeniach podpiwniczonych z uwzględnieniem przestrzennego modelu warstw geotechnicznych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kania, Ewelina
Mury – problemy uszkodzeń i metody napraw na podstawie inwentaryzacji budynku Wydziału Budownictwa Politechniki Opolskiej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zięba, Jakub
Sposób doboru materiału budowlanego w rekultywacji terenu kopalni odkrywkowej iłów w Krakowie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zięba, Jakub
Badanie iłów mioceńskich w stanie jedno i trójosiowego ściskania z wykorzystaniem aparatu trójosiowego ściskania
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/