Tempo


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Tempo
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 65
1234
następne

Zielińska, Sonia; Korbut, Aleksandra; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Kryszak, Bartłomiej; Szustakiewicz, Konrad; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Biernat, Monika
Sieciowanie poli(sebacynianu glicerolu) czynnikami chemicznymi i fizycznymi
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rudalska, Weronika; Machczyński, Mariusz; Prociak, Aleksander
Wpływ barwy polimerowych wypraw tynkarskich na ich zdolność do odbicia światła słonecznego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Puszczykowska, Natalia; Fiedurek, Kacper; Lisewska, Daria; Mazuryk, Alicja; Kurańska, Maria; Janczak, Katarzyna
Sposób wytwarzania wieloskładnikowych kompozycji skrobiowych jako nośnika liofilizatów bakteryjnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Prociak, Tomasz; Bogdał, Dariusz; Kubik, Mark; Długosz, Olga
Wpływ wybranych napełniaczy na właściwości spienionych materiałów poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Pilch, Maciej; Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Noworyta, Małgorzata; Ortyl, Joanna
3D printing using photo-curable resins in the environment of aqueous electrolyte solutions
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Ortyl, Joanna; Krok, Dominika
Synteza i badanie kwantowych kropek węglowych jako efektywnych fotoinicjatorów fotopolimeryzacji rodnikowej do zastosowań w druku 3D
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Malewska, Elżbieta; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Biopoliol jako czynnik upłynniający odpady sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Korbut, Aleksandra; Zielińka, Sonia; Piszko, Paweł; Gazińska, Małgorzata; Włodarczyk, Marcin; Szwed-Georgiou, Aleksandra; Rudnicka, Karolina; Płociński, Przemysław; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Tymowicz-Grzyb, Paulina; Biernat, Monika; Szustakiewicz, Konrad
Elektroprzędzone maty polimerowe do zastosowań w inżynierii tkankowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kiesiewicz, Dawid; Jamróz, Paweł; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badanie adhezji fotoutwardzalnych żywic polimerowych do warstw metalu elektroosadzanych z fazy wodnej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Jamróz, Paweł; Kiesiewicz, Dawid; Pilch, Maciej; Ortyl, Joanna
Badania kinetyczne procesu fotosieciowania żywic polimerowych dedykowanych do pracy w środowisku wodnym techniką FPT (ang. Fluorescent Probe Technology)
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Sienkiewicz, Anna
Modyfikacja żywicy epoksydowej produktem poliaddycji epoksydowanego oleju sojowego z izosorbidem
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Czub, Piotr; Ptasznik, Aleksandra; Sienkiewicz, Anna
Badania nad nowymi utwardzaczami do żywic epoksydowych na bazie pochodnych kwasu cytrynowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Zemła, Marcin; Kurańska, Maria; Prociak, Aleksander
Modyfikacja rebiopoliolami kompozycji do otrzymywania sztywnej pianki poliuretanowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kurańska, Maria; Kucała, Michał; Malewska, Elżbieta; Zemła, Marcin; Michałowski, Sławomir; Prociak, Aleksander
Rebiopoliole – nowe komponenty w syntezie poliuretanów
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Michałowski, Sławomir; Kurańska, Maria; Śmietana, Klaudia; Zemła, Marcin; Prociak, Aleksander
Wpływ struktury chemicznej bio-polioli na właściwości sztywnych pianek poliuretanowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kucała, Michał; Kurańska, Maria; Malewska, Elżbieta; Prociak, Aleksander
Synteza nowych rebiopolioli
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Świergosz, Tomasz; Tomal, Wiktoria; Pilch, Maciej; Niezgoda, Paweł; Starzak, Katarzyna; Stalmach, Paweł; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Kropki węglowe do wydajnych procesów fotokatalitycznych w fotopolimeryzacji kationowej
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Świergosz, Tomasz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Dwuskładnikowe systemy inicjujące do otrzymywania materiałów powłokowych przy wykorzystaniu źródeł światła LED
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Świergosz, Tomasz; Kasprzyk, Wiktor; Ortyl, Joanna
Nowe rozpuszczalne w wodzie dwuskładnikowe systemy fotoinicjujące dedykowane do fotochemicznego otrzymywania materiałów hydrożelowych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stalmach, Paweł; Tomal, Wiktoria; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna
Akcelerowanie procesów fotopolimeryzacji w zakresie światła widzialnego przy wykorzystaniu wysokowydajnych koinicjatorów organicznych stanowiących kompleksy irydu
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

1234
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/