Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Cyklis, Piotr; Golonka, Monika
Podstawy techniki cieplnej
Typ: książka
Punktacja MNiSW/MEiN (monografia): 80
Data wydania: 2019
Fijałkowski, Bogdan; Tutaj, Józef
Mechatronika. Wprowadzenie do zintegrowanego napędu elektromechanicznego
Typ: książka
Data wydania: 2018
© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/