Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa


Wariant nazwy wydawcy PZITB

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Bielsku-Białej

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział w Gliwicach

Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Oddział Małopolski

Zarząd Główny PZITB
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 36
12
następne

Derkowski, Wit; Walczak, Rafał
Wzmacnianie konstrukcji budowlanych przez sprężenie
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kawecki, Janusz; Tatara, Tadeusz
Procedury uwzględniania wpływu drgań komunikacyjnych na budynki eksploatowane
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Stryszewska, Teresa; Dudek, Marta
Zastosowanie technik mikroskopowych w ocenie samoleczenia tworzyw cementowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Magiera, Jacek; Szarata, Andrzej
Przyszłość BIM
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Hrabiec, Andrzej; Synowiec, Aneta
Rola kładek dla pieszych w kształtowaniu urbanistycznym miast na przykładzie Krakowa
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Flaga, Andrzej; Krajewski, Piotr; Pistol, Aleksander; Flaga, Łukasz
Badania modelowe dynamicznego działania na warstwę przyziemną atmosfery wymuszającego przewietrzanie obszarów zurbanizowanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Derkowski, Wit; Ślaga, Łukasz
Uszkodzenia kolejowego obiektu mostowego o nawierzchni bezpodsypkowej na skutek zbyt sztywnego mocowania szyn
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Burek, Ewelina; Gwoździewicz, Piotr
Szacowanie trwałości konstrukcji żelbetowej zagrożonej korozją
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Derkowski, Wit; Walczak, Rafał
Zapomniane żelbetowe przykrycia powłokowe na przykładzie hali w Krośnieńskich Hutach Szkła
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Nowak-Michta, Aneta
Niepewność pomiarowa w badaniach charakterystyki porów powietrznych w stwardniałych betonach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Lenart, Małgorzata
Statystyczne sterowanie procesem produkcji w normalizacji wyrobów budowlanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Bajorek, Grzegorz; Gruszczyński, Maciej
Aktualne uregulowania prawno-normowe dla betonu (i nie tylko...) jako wyrobu budowlanego
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

Nowoczesne materiały, techniki i technologie we współczesnym budownictwie : IV Konferencja Naukowo-Techniczna TECH-BUD' 2019, Kraków, 13-15 listopada 2019 r.
Typ: materiały konferencyjne - redakcja książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (redakcja): 5
Charciarek, Marcin
Idea urzeczywistniona w detalu. Polska architektura betonowa 2008-2018
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rawska-Skotniczny, Anna; Tylek, Izabela
O metodach zapewnienia niezawodności w projektowaniu budowlanym
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Chudyba, Krzysztof; Matysek, Piotr
Projektowanie konstrukcji murowych z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Derkowski, Wit; Walczak, Rafał
Innowacje w stropach betonowych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Dębska, Dominika; Szweda, Zofia
Utrzymanie i monitoring konstrukcji żelbetowych w aspekcie zagrożeń korozyjnych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz
Systemy monitorowania konstrukcji żelbetowych i sprężonych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Derkowski, Wit; Skupień, Piotr
Betonowe konstrukcje prefabrykowane
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/