Krakowski Instytut Nieruchomości


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Gołąb-Korzeniowska, Monika; Kaczmarska, Elżbieta
Gospodarka przestrzenna
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2001
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/