DJAF


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 34
12
następne

Pikuła, Ewelina; Leszczyńska, Agnieszka; Clavell, Marta; Janowski, Bartłomiej; Pielichowski, Krzysztof
Structure and thermal properties of MDI-based polyurethane / montmoryllonite nanocomposites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Pajda, Michał; Bogdał, Dariusz
Fast preparation method of aromatic aldehydes from carbazole and hydroxyaromatic derivatives under microwave irradiation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Murariu, Alina; Pielichowski, Krzysztof; Ciovica, Sorin; Murariu, Ciprian; Malutan, Theodor; Mocanu, Corina; Pielichowski, Jan; Polaczek, Jolanta
Pressure and water absorption effects in drug delivery matrix based on cellulose-poly(aspartic acid) composite material
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Podraza-Guba, Anna; Pielichowski, Jan
A novel approach to the synthesis of polyaniline
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Czub, Piotr
Epoxy resins modified with recycled poly(ethylene terephthalate)
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Michałowski, Sławomir; Polaczek, Jerzy; Pielichowski, Jan
Rigid polyurethane foams modified with wasted polystyrene
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Prociak, Aleksander
Rigid polyurethane foams – selected aspects of sustainable development
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Njuguna, James; Pielichowski, Krzysztof; Banerjee, Ranjan; Alcock, Jeffrey R.; Cheung, Chak-wah
Recent advances in segmented polyurethane nanocomposites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Nizioł, Jacek; Pielichowski, Jan; Bednarz, Monika
Nonlinear optical properties of 3-( 4'-cyanophenylazo-)carbazole chromophore in crosslinked epoxy matrix
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Tomanová, Vladimíra; Pielichowski, Krzysztof; Sroková, Iva; Žoldaková, Alena; Polaczek, Jolanta; Pielichowski, Jan
Utilization of microwave irradiation for transesterification of carboxymethylcellulose
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Žoldáková, Alena; Pielichowski, Krzysztof; Sroková, Iva; Tomanová, Vladimíra; Pielichowski, Jan
Preparation of new biopolymers from 4-O-glucuronoxylan under microwave irradiation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Porębska, Renata; Żmudka, Sabina; Kuciel, Stanisław
Possibilities of using a new mineral filler – tuff in polymer composites
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Matras, Katarzyna; Bogdał, Dariusz
Synthesis of polyphosphazene hydrogels with luminescent pendant groups
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Wolff, Ewa; Bogdał, Dariusz; Loupy, Andre; Bortolussi, Michael
Synthesis of polyesters based on dianhydrohexitols and suberic acid derivatives under microwave irradiation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Kozłowski, Ryszard; Pielichowski, Jan; Bujnowicz, Krzysztof
Polymers from natural raw materials
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Romaskevic, Tatjana; Pielichowski, Krzysztof; Pielichowski, Jan; Budriene, Saulute
Polyurethane microspheres for immobilization of starch hydrolizing enzyme
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Stępień, Izabela; Bogdał, Dariusz; Sanetra, Jerzy
Photo and electroluminescent polymers containing coumarin and carbazole pendant groups: spectral properties
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Mocanu, Corina; Ciovica, Sorin; Pielichowski, Krzysztof; Murariu, Alina; Pielichowski, Jan; Polaczek, Jolanta
Synthesis of phosphorylated cellulose for biomaterials applications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Polaczek, Jolanta; Pielichowski, Jan; Bachulska, Justyna
Synthesis of biodegradable poly(aspartic acid/octadecylamine) copolymers under microwave irradiation
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006
Haberka, Ireneusz Maciej; Pielichowski, Jan
Mechanical properties of rubber modified with waste scraps
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2006

12
następne© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/