Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя


Wariant nazwy wydawcy Vid-vo NDU ìm. M. Gogolâ

NDU ìm. Mikoli Gogolâ

Nìžinsʹkij deržavnij unìversitet ìmenì Mikoli Gogolâ

Nizhyn Mykola Gogol State University
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Kula, K. A.; Łapczuk-Krygier, A.
New aldimine N-oxides as precursors for preparation of heterocycles with potential biological activity
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Sobuś, N.; Kurzydym, I.; Piotrowski, M.; Czekaj, I.
Ethyl lactate and pyruvic acid production from dihydroxyacetone over zeolite catalysts
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/