Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського"


Wariant nazwy wydawcy National Technical University of Ukraine "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

NTUU "Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute"

Nacìonalʹnij tehnìčnij unìversitet Ukraïni "Kiïvsʹkij polìtehnìčnij ìnstitut ìm. Ìgorâ Sìkorsʹkogo"
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Mikuła, Janusz; Korniejenko, Kinga; Łach, Michał
Properties of foamed geopolymer boards
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/