Promovendi Foundation Publishing


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Zawadzińska, Karolina; Kula, Karolina
Application of the molecular electron density theory to describe the reactivity of nitrile N-oxides and selectivity of their reactions with selected pi-deficient unsaturated components
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Głuchowski, Marcin
Elementariness of contemporary sacred architecture
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kula, Karolina; Łapczuk-Krygier, Agnieszka
Preparation of nitrones: a short review
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2018
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/