Green Lines - Instituto para o Desenvolvimento Sustentável


Wariant nazwy wydawcy Green Lines Instituto para o Desenvolvimento Sustentável

Green Lines Institute for Sustainable Development
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Stachura, E.
Presentation of non-existent city monuments: a study on marking medieval fortifications
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kania, O.; Barnaś. K.
Asian Art of carpentry on the example of China
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Gajdek A.; Wójcik, A.
In search for genius loci. Cultural trail as an opportunity to promote a developing city. Cultural trails projects prepared by students of Landscape Architecture, University of Rzeszów
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/