RAFAKO S.A.


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Taler, Jan; Zima, Wiesław; Grądziel, Sławomir; Cebula, Artur; Jaremkiewicz, Magdalena; Korzeń, Anna; Ocłoń, Paweł; Cisek, Piotr; Kaczmarski, Karol; Majewski, Karol
Symulacja dynamiki kotła na parametry nadkrytyczne
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Majewski, Karol; Grądziel, Sławomir
Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach gładkich i wewnętrznie spiralnie ożebrowanych
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2017
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/