Idea Knowledge Future


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 3

Szabłowska, Paulina
Usage of Y-shaped steel sleepers in continuous welded rail construction
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Rochel, Maciej
Porównanie nawierzchni tramwajowych stosowanych w Polsce
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Woźniczka, Magdalena
Kurdwanów. Lata 80. dekadą zmian. Świat dawnej wsi i wznoszonego osiedla budynków wielorodzinnych
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/