Вид–во ТОВ “Iнжинірниг”


Wariant nazwy wydawcy Vid–vo TOV “Inžinìrnig”
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Telenyk, Sergii; Zharikov, Eduard; Vovk, Yevhenii; Nowakowski, Grzegorz; Tokmenko, Olena
Bot creating technology for wide use based on a logical approach
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2020
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/