Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова


Wariant nazwy wydawcy Harkìvsʹkij nacìonalʹnij unìversitet mìsʹkogo gospodarstva ìmenì O. M. Beketova

ХНУМГ

HNUMG im. O. M. Beketova
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Podhalański, Bogusław
Nowe idee we współczesnej architekturze sakralnej
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Data wydania: 2020
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/