Wydawnictwo Naukowe Intellect


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Naukowe Intellect
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Skórska, Halszka
Motoryzacyjne koncepcje wykorzystania augmented reality w celu wsparcia użytkownika pojazdu samochodowego
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Skórska, Halszka
Zobaczyć więcej - technologie wirtualne na usługach branży high-tech
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2019
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/