Technische Universität Darmstadt


Wariant nazwy wydawcy TU Darmstadt

TUprints
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Samuels, Ivor; Kantarek, Anna Agata; Djordjević, Aleksandra
Post-socialist or global capitalist? Recent urban form in Belgrade and Krakow compared with developments in the UK
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2019
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/