Exante Wydawnictwo Naukowe


Wariant nazwy wydawcy Wydawnictwo Naukowe Exante

Wydaw. Exante
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Gwóźdź-Lasoń, Monika; Miklaszewicz, Sławomir; Pujer, Klaudia
Unia Europejska i strefa euro : doświadczenia i wyzwania ekonomiczne, techniczne, inżynieryjne : monografia
Typ: książka
Data wydania: 2017
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/