Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 6

Franta, Anna
Architektura – sztuka reżyserii dialogu między człowiekiem a przestrzenią
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Franta, Anna; Franta, Aleksander
Pojęcia podstawowe 20 lat później
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kozłowski, Tomasz
Uwagi o architekturze
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Kantarek, Anna Agata
Kompozycja urbanistyczna – pomiędzy sztuką a nauką
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Schneider-Skalska, Grażyna
Sztuka kształtowania przestrzeni: forma, kolor, materiał
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
Gehl, Jan; Svarre, Birgitte
Jak studiować życie w przestrzeni publicznej
Typ: książka
Data wydania: 2021
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/