Wydawnictwo Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 80 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 20 (od 2017)
Polecane strony internetowe przejdź  


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Zachariasz, Agata
Projektowanie parków zabytkowych – kompozycja, wartości kulturowe, programy funkcjonalne i wyposażenie
Typ: rozdział/fragment książki
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 20
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/