Cardiff University


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Van Mullem, Tim; Anglani, Giovanni; Vanoutrive, Hanne; Bumanis, Girts; Litina, Chrysoula; Dudek, Marta; Kwiecien, Arkadiusz; Al-Tabbaa, Abir; Bajare, Diana; Stryszewska, Teresa; Caspeele, Robby; Van Tittelboom, Kim; Tulliani, Jean Marc; Gruyaert, Elke; Antonaci, Paola; Belie, Nele De
Evaluation of test methods for self-healing concrete with macrocapsules by inter-laboratory testing
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2021
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/