Forest Products Society (FPS)


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 2

Kwiecień, Konrad; Śliwa Wieczorek, Klaudia; Rizzo, Fabio; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
PUFJ and FRPU innovative polyurethane bonding systems for wood envelopes in nearly zero energy buildings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
Kwiecień, Arkadiusz; Śliwa Wieczorek, Klaudia; Rizzo, Fabio; Zając, Bogusław; Kozik, Tomasz
Rigid and flexible polyurethane adhesives in aspect of their application in timber structures – experimental tests and numerical modeling
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/