Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті, КЕАҚ, НАО


Wariant nazwy wydawcy Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева

NAO "L.N. Gumilyov Eurasian National University"
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Zhumagulova, А.А.; Zhaksylykova, L.A.; Oserbaev, A.A.; Kuc, S.; Mika, P.; Wesołowski, Ł.
Features of designing energy-efficient residential buildings
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2022
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5




© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/