Associação Luso-Brasileira para a Segurança Contra Incêndio (ALBRASCI)


Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Maslak, Mariusz; Pazdanowski, Michal; Stankiewicz, Marek; Zajdel, Paulina
Influence of the duration of fire incidents on the post-fire impact strength of selected steel grades used in construction
Typ: materiały konferencyjne w książce
Forma publikacji: referat/rozdział w monografii
Data wydania: 2023
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział): 5
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/