Wydawnictwo MTA


Wariant nazwy wydawcy Wydaw. MTA
Punktacja MNiSW/MEiN monografii 20 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN redakcji 5 (od 2017)
Punktacja MNiSW/MEiN rozdziału 5 (od 2017)


Publikacje pracowników PK opublikowane w wydawnictwie: 1

Twardowski, Mariusz
Activation of Contemporary Public Spaces. Former Fortress, Cracow
Typ: książka
Data wydania: 2023
© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/