Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Tematyka bazy Historia i Ludzie PK

Opcje

LII Konferencja Naukowa, 2006

typ: opisy bibliograficzne

  

Data wydania 2006
Kolekcja
Konferencje Krynickie - ReferatyElementy tej kolekcji: 123
poprzednie
1234567
następne

Karczmarczyk, Marcin; Sitko, Andrzej
Projekt zadaszenia Atrium w kompleksie wielofunkcyjnym Złote Tarasy
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Gawin, Dariusz; Witek, Arkadiusz; Koniorczyk, Marcin; Witczak, Konrad
Ochrona betonowej obudowy tunelu przed zniszczeniem w warunkach pożarowych - wyniki europejskiego programu badawczego "UPTUN"
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Chyży, Tadeusz
Komputerowy model efektu "spadających stropów" o konstrukcji belkowej, w strefie wewnętrznego wybuchu gazu
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Mielczarek, Zbigniew
Konstrukcje drewniano-stalowe
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Szymczak, Czesław; Tomaszewska, Agnieszka
Identyfikacja częstości i postaci drgań swobodnych konstrukcji budowlanych przy oddziaływaniach środowiskowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Obara, Paulina
Macierz sztywności dynamicznej ściskanego pręta Timoshenki - sprzężenie parametrów σ i ג
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Niczyj, Janusz
Obliczenia statyczne konstrukcji kratowych za pomocą rozmytej metody elementów skończonych (RMES)
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Kujawa, Marcin; Szymczak, Czesław
Analiza statyczna belek załamanych w planie zbudowanych z prętów cienkościennych o przekrojach otwartych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Iwicki, Piotr
Analiza wrażliwości pierwszego i drugiego rzędu w problemach statyki prętów cienkościennych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Hirsz, Michał; Wilde, Krzysztof
Kalibracja parametrów modeli MES z użyciem postaci drgań własnych dla układów belkowych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Dems, Krzysztof; Turant, Jan
Optymalne projektowanie kształtu żeber w płytach
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Cichoń, Czesław; Stąpór, Paweł; Detka, Marcin
Obszary obciążeń bezpiecznych konstrukcji
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Radomski, Wojciech; Furtak, Kazimierz
O zagadnieniach mechaniki w rozwiązaniach materiałowych i konstrukcyjnych w mostownictwie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Wojnar, Andrzej; Kozłowski, Aleksander
Badania doświadczalne próbek modelujących części rozciągane połączenia kołnierzowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Wierzbicki, Stanisław; Król, Paweł
Modelowanie numeryczne i badania doświadczalne wielośrubowych, nakładkowych połączeń sprężonych
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Wichtowski, Bernard
Wytrzymałość zmęczeniowa stali starzonej w świetle badań
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Urbańska-Galewska, Elżbieta
Wpływ odchyłek wykonania na nośność i sztywność połączenia doczołowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB
Shymanovskyi, Olexander; Lysov, Victor
The distinguishing features in design, fabrication and erection of high-way bridge on the dam of the power station "DneproGES" in Zaporozhie
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Shymanovskyi, Olexander; Lysov, Victor
New method intended for the reconstruction of a all-welded road bridge, named after E.O. Paton, in Kiev
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB
Perliński, Aleksander; Ziółko, Jerzy
Symulacje komputerowe obciążenia wiatrem pionowego, walcowego zbiornika dwupłaszczowego
Typ: referat opublikowany w czasopiśmie
Data wydania: 2006
Nazwa konferencji: Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZTIB

poprzednie
1234567
następne

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/