Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Lubowiecka, Teresa; Wieczysty, Artur; Zimoch, Izabela

Niezawodność zaopatrzenia w wodę Krakowa na tle zagrożenia eutrofizacją wód zbiornika w Dobczycach

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Gaz, Woda i Technika Sanitarna = Gas, Water & Sanitary Engineering
Numeracja nr 7
Data wydania 1977
Język polski
Zakres stron 257-260
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Niezawodność zaopatrzenia w wodę Krakowa na tle zagrożenia eutrofizacją wód zbiornika w Dobczycach / Teresa Lubowiecka, Artur Wieczysty, Izabela Zimoch // Gaz, Woda Techn. Sanit. - 1997, nr 7, s. 257-260

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/