Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jarosiński, Andrzej; Mazanek, Czesław

Otrzymywanie fluorkowych koncentratów ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Physicochemical Problems of Mineral Processing
Numeracja z. 25
Data wydania 1992
Język polski
Zakres stron 91-96
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Otrzymywanie fluorkowych koncentratów ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego / Andrzej Jarosiński, Czesław Mazanek // Fizykochem. Probl. Miner. - 1992, z. 25, s. 91-96, bibliogr. 6 poz.

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/