Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22304)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rak, Janusz; Wieczysty, Artur

Metody rezerwowania w zakładach uzdatniania wody

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
Numeracja z. 21
Data wydania 1993
Język polski
Zakres stron 79-85
Uwagi Rekord z poprzedniej wersji bazy
Opis bibliograficzny Metody rezerwowania w zakładach uzdatniania wody / Janusz Rak, Artur Wieczysty // Zesz. Nauk. PRzesz., Bud. Inż. Środ. - 1993, z. 21, s. 79-85

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/