Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Chrzanowska, Elżbieta; Sroka, Krystyna; Śmiszek, Ryszard

Zastosowanie metody geoelektrycznej do oceny stanu podłoża budowlanego na przykładzie wzgórza jurajskiego w rejonie Olkusza

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Wariant tytułu Application of geoelectrical method to evaluate the status of subsoil on the example of Jurassic hill in Olkusz region
Seria/Czasopismo Technical Transactions. Civil Engineering = Czasopismo Techniczne. Budownictwo
Numeracja Z. 2-B
Data wydania 1994
Seria główna Technical Transactions = Czasopismo Techniczne
Numer w serii głównej R. 91
Język polski
Zakres stron 31-45
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., schem.
Bibliografia (na str.) 45
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Summ.
ISSN 0011-4561
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
Opis bibliograficzny
Zastosowanie metody geoelektrycznej do oceny stanu podłoża budowlanego na przykładzie wzgórza jurajskiego w rejonie Olkusza / Elżbieta Chrzanowska, Krystyna Sroka, Ryszard Śmiszek // Czasopismo Techniczne. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Olkusz, ocena stanu podłoża budowlanego, wzgórze jurajskie, metody geoelektryczne

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/